Strø Vandværk

- din garanti for rent drikkevand

Vandværkets hjemmeside er ikke opdateret forventes opdateret januar 2024

Vandværkets bestyrelse ønsker alle Andelshavere  en Glædelig  Jul 🌲 og et Godt nytår i 2024 🎉

Jeres elektroniske vandmålere aflæses i disse dage med et log på 31-12-23.  Faktura sendes ud så snart som muligt og forfalder til betaling den 1. februar 2024.

Den 14. januar 2024 har vi frigivet de seneste 2 vandanalyser fra Dons Laboratorium hvor den ene og store, er en boringskontrol, som stat og kommune forlanger. Her går de efter bl.a. pesticider og PFAS. Her er der 0 anmærkninger. Det er for Strøvandværk hamrende dyrt. Kan ses under vandinfo.

""Vi! vandværket har et brud på hovedledningen her til aften den 22. maj 2024. Vores reparatør Tage Bagger kommer torsdag morgen og ordner bruddet. Fra selve bruddet vil der bliver lukket for vandet ad Brydetoften og sydpå af Strøvej. Hvor lang tid det vil vare ved vi ikke. Håber ikke det vil give jer for mange gener.

Venlig Hilsen

Betyrelsen


 


Dit vandværk, din information

Strø Vandværk er et andelsselskab. Det betyder, at vandværket er ejet af brugerne og netop derfor er der taget initiativ til denne nye hjemmeside. Her vil bestyrelsen og de indvolverede formidle information om dit selskab og dit vand.

Vi arbejder løbende på at ligge relevante informationer på siden, men du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis det er noget du savner eller andet vedr. vandværket.

Tlf. ved akut hjælp

Strø Vandværk 20247171 eller  48288235

Beredskabsgruppe

beredskabgrupstrø.pdf
beredskabgrupstrø

Tlf. ved akut hjælp

Strø Vandværk 20247171 eller  48288235

Beredskabsgruppe

beredskabgrupstrø.pdf

Vandets hårdhed er 18 dH