Brugerinformation

Ved om og tilbygning/Tilslutningsbidrag

Der skal betales et tilslutningsbidrag jvf. Takstblad. Andelshaver er pligtig til at melde om og tilbygning til andelsselskabets formand.

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende. Få yderligere information og viden om grundvand hos GEUS.


Drik frisk vand

Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i rørene hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt. 


Undgå metalafgivelser fra armaturer

Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller - herunder nikkel - til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for. 


Utætte rør

Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde din hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør du kontakte en blikkenslager. 


Brandhaner

Er fjernet af brandmyndighed og kommune. Man mener at brandbilerne er læsset med nok vand til at slukke en brand.

Stophaner

Stophaner, som er placeret i vejen ca. 30-50 cm. før skel, tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen. 

Flytning

Salg/køb af ejendom: Efter 1. februar har sælger forudbetalt for det løbende år. Aflæsning og afregning er en sag mellem sælger og køber. Vandværket er ikke part i køb og salg af ejendommen. Ring evt. Vandværkskontoret på 25949401 og få oplyst beløbet på årets betaling. Køber/Mægler skal meddele flytning til Vandværket med  ny adresse telefon nummer og mailadresse.