Bestyrelsen består af nedenstående personer. De vælges jf. vedtægter for 2 år ad gangen. Alle andelshavere er velkomne til at stille op til valg.

Henvendelser til bestyrelsen sendes til bestyrelse@stroevandvaerk.dk

Hans-Henrik Bay er kontaktperson vedrørende drift af vandværket. Han kan kontaktes på 48288106 eller 60504692.

Anders Nemming

Formand

Tlf. 48288235 / Mobil 26238235

Smedevej 9

Hans-Henrik Bay

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 22856040 / Mobil 22856040

Møllevænget 6

Bjarke Søstrup

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 48212286 / Mobil 23721922

Smedevej 13

Kim Kisling

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 30855236

Møllevænget 9

Steen Petersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 53702820

Møllevænget 10