Bestyrelsen består af nedenstående personer. De vælges jf. vedtægter for 2 år ad gangen. Alle andelshavere er velkomne til at stille op til valg.

Henvendelser til bestyrelsen sendes til bestyrelse@stroevandvaerk.dk

Dennis Ladevig er kontaktperson vedrørende drift af vandværket. Han kan kontaktes på 20 24 71 71

Anders Nemming

Formand

Tlf. 48 28 82 35 / Mobil 26 23 82 35
Smedevej 9

Steen Petersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 53 70 28 20
Møllevænget 10

Bjarke Søstrup

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 23 72 19 22
Smedevej 13

Charlotte Ungermand

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 28 92 12 78
Smedevej 3

Christoffer Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 51 92 13 59
Strøvej 57