Vandinfo

Alt hvad du bør vide om dit drikkevand fra Strø Vandværk.

Vandet i Danmark

Vand indgår i naturens kredsløb og er en sårbar ressource. I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op. På GEUS hjemmeside kan man få mere information om grundvandet.

Vi bruger vandet til:

 • Bad og personlig hygiejne: 36%
 • Toiletskyl: 27%
 • Drikke og mad¬lavning: 7%
 • Tøjvask: 13%
 • Opvask og ren¬gøring: 10%
 • I øvrigt: 7%

Vidste du…

 • at regnvand kan være op til 50 år undervejs, før det når ned gennem jordlagene til grundvandet.
 • at når du sparer på vandet, er du med til at passe på naturen. Når der pumpes mere grundvand op, end der dannes, falder vandstanden, hvilket kan medføre, at åer, søer og moser udtørrer, og at dyre- og planteliv kan lide skade.
 • at vandforsyningerne hvert år offentliggør re¬sultaterne af analyser, der viser vandets kvalitet, og at du hos din kommune altid kan få oplyst kvaliteten af drikkevandet, der hvor du bor.
 • at sprøjtegifte, der siver ned i grundvandet nu, vil typisk kunne spores i de næste 30 til 50 år.
 • at der stilles højere krav til det vand, der kommer ud af din vandhane, end til det vand du kan købe på flaske i supermarkedet. Vand på flaske er hverken renere eller af bedre kvalitet – og så koster det op til 400 gange mere end vand fra vandhanen.